Global bemanningsbransch stödjer industrin

Internationaliseringen av bemanningsbranschen hör samman med att andra näringar - som finans, vård, telekommunikationer och informationsteknik - har blivit mer globala. Bemanningsföretagen har följt sina kunder och tagit steget till en stark internationell närvaro. En ny syntes kan nu leda kundföretagen till Sverige.