En Pyrrhusseger för Centerns Ewa-May

Vårdbemanning är en avgörande bit i det enorma pussel som kommuner och landsting dagligen ska få ihop för att fylla det åtagandet. Till min förvåning är det en ständig källa till upprördhet på nyhetssidor, debattutrymme och insändarsidor.

Henrik Bäckström bloggar om det paradoxlala ifrågasättandet av vårdbemanning.