Bemanningsföretagens auktorisation- vad är det?

Den obligatoriska auktorisationen infördes 2007, och för att bli auktoriserade måste företagen uppfylla ett antal villkor som bland annat innebär att de har ordning och reda i sin ekonomi, har kollektivavtal och försäkringar och följer Bemanningsföretagens etiska regler.

I ett blogginlägg förklarar Henrik Bäckström vad som krävs för att erhålla auktorisation.