Film: bemanningsanställdas villkor

I Europa jobbar fler än tre miljoner som bemanningsanställda. EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering jobbar med frågor som fler jobb och social integration och har på sin officiella YouTube-sida en film som förklarar bemanningsanställdas villkor.

Spoileralert: de skiljer sig inte från andras.

Se filmen här