Bemanning startspår för ungas pension

Att arbeta medan en funderar på framtiden bygger arbetslivserfarenhet, nätverk och pension-och enklaste sättet att landa det arbetet är via bemanningsbranschen.

Förbundsdirektör Henrik Bäckström kommenterar en debattartikel om vikten av tidigt insteg i arbetslivet.