Auktorisationsutbildning 12 mars

Ta chansen att vara med på en heldag med information om branschen och arbetsmarknaden, allmänna leveransbestämmelser, ansvarsförsäkring samt kollektivavtal och arbetsrätt för bemanningsföretag. Några platser kvar 12 mars

Utbildningen äger rum i Stockholm. Den är öppen för medlemsföretag och företag som påbörjat processen för medlemskap i Bemanningsföretagen.

I villkoren för auktorisation och medlemskap ingår att minst en person i ledande ställning ska genomgå Bemanningsföretagens auktorisationsutbildning.

Läs mer och anmäl dig