Utbildning i standardavtal

Standardavtal - det bästa sättet att förhindra en tvist mellan två parter! Halvdagskurs om avtalen ABPU-10, ABSS-10, ABRE-10, ABOU-10

Inbjudan till en halvdags seminarium där vi presenterar våra standardavtal för bemanningsföretag och för leverantörer av IT konsulttjänster. Vi ger en kortare information om avtalens användningsområde.

Föreläsare: Advokat Anders Christner, Advokatfirman Lindahl som medverkat i arbetet med Bemanningsföretagens och IT&Telekomföretagens standardavtal.

Kursen vänder sig till alla som säljer och köper bemanningstjänster och ITkonsulttjänster

Tid: Tisdagen den 1 april kl 09.00 – 12.00,
därefter gemensam lunch

Plats: Almega, Sturegatan 11, Stockholm

Pris: 1500 kr (ex moms) för medlemmar i Bemanningsföretagen,
IT&Telekomföretagen och andra Almegaförbund

1800 kr (exkl moms) för icke-medlemmar

Anmälan: https://web.questback.com/itf/kurs130401/

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person inom företaget.

Program

  • Bakgrund och gemensamma principer för standardavtalen.
  • Presentation av Bemanningsföretagens standardavtal för personaluthyrning, rekrytering och omställning
  • Presentation av IT&Telekomföretagens IT-tjänster och Sekretessavtal
  • Fortsatt presentation av Standardavtalen
  • Diskussion och lunch