Skriften Varför växer bemanningsföretagen

Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande hög arbetslöshet och unga och utlandsfödda har svårt att hitta jobb. Samtidigt har företag och offentlig sektor allt svårare att finna rätt kompetens.

Skriften Varför växer bemanningsföretagen?

Skriften Varför växer bemanningsföretagen innehåller kortfattat fakta och forskning om bemanning. Vad driver kunderna, hur stärktes branschens roll efter finanskrisen, hur ser hoten mot jobben ut och vad kan tillväxten av bemanningsföretag innebära för framtidens arbetsmarknad är några av de frågor som skriften ger svar på. Broschyren kan beställas i webbshopen.