Kort rapport från årsmötet 2014

Årsmötet följde revisorernas rekommendation att bevilja styrelseledamöterna och förbundsdirektören ansvarsfrihet för 2013.

Avgifter för 2015

Årsmötet beslöt om oförändrad avgift för branschmedlemskap inklusive auktorisation för nästa år, det vill säga 0,085 procent av företagets årslönesumma dock lägst 6 000 kronor.

Årsmötet beslöt också om oförändrad avgift för medlemskap i föreningen och arbetsgivarservice från Almega. Grundavgift 3 000 kr samt en rörlig avgift beräknad på lönesumman enligt en trappstegsmodell.

Lönesumma 0-24 Mkr – avgift 0,12 %
Lönesumma 25-49 Mkr – avgift 0,11 %
Lönesumma 50-99 Mkr – avgift 0,10 %
Lönesumma 100-499 Mkr – avgift 0,09 %
Lönesumma 500-999 Mkr – avgift 0,08 %
Lönesumma 1000-1999 Mkr – avgift 0,07 %
Lönesumma 2000+ Mkr – avgift 0,06 %

Om en koncern tillsammans har mer än 500 Mkr i lönesumma beräknas deras avgifter på den sammanlagda lönesumman för koncernen.

Valberedning

Valberedning inför nästa årsmöte är Kajsa Tamsen, Inhouse, Christina Hammer, Hammer & Hanborg, Björn Hellgren, Adecco och Lena Miranda, Skill Scandinavia.

Fler förtroendevalda

Ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse: Lars Forseth och Jan Bengtsson
Svenskt Näringslivs SME-kommitté: Patricia Kimondo
Styrelseledamöter i Almega: Lars Forseth och Jan Bengtsson.
Ombud vid bolagsstämman i Almega: Lars Forseth
Representant i Eurociett: Henrik Bäckström

Styrelse

Den nya styrelsen har vi tidigare presenterat. Läs mer