Kammarrätten positiv till krav på auktorisation av Bemanningsföretagen

Kammarrätten har i en dom uttalat sig positiv till att leverantörer av personaluthyrning är auktoriserade av Bemanningsföretagen vid offentlig upphandling.