Informationsmaterial om bemanningsbranschen

Vi har tagit fram ett informationsmaterial om bemanningsbranschen i tre olika omfattande versioner – small, medium och large. Bemanningsföretag hittar rätt person till rätt arbetsuppgift genom att hyra ut, rekrytera och ställa om medarbetare. Bemanningsföretagen hjälper arbetsgivare att hantera behov av flexibilitet och att lösa organisationsproblem.

Ladda ner informationsmaterialet från Mynewsdesk

Varför behövs bemanningsföretag – small är två A4-sidor.
Hur fungerar bemanningsbranschen – medium är fem A4-sidor.
Information om bemanningsbranschen – large är nio A4-sidor och innehåller även länkar till fördjupande information. 

Underlättar naturliga variationer

Bemanningsföretag ger flexibilitet genom att snabbt hitta rätt person när behov uppstår och genom att mer effektivt hantera kunders naturliga variationer. Det gör det möjligt för våra kunder att enkelt och till en lägre kostnad hantera plötsliga kompetensbehov, vilket i sin tur gör dem bättre rustade att klara konkurrensen.

Löser organisationsproblem

När en ny arbetsuppgift behöver organiseras snabbt är det ofta bemanningsföretag som gör jobbet. Att snabbt kunna hantera förändring är ett måste i den globala konkurrensen. När bemanningsföretag hanterar behovet av flexibilitet och rekrytering så kan kunderna fokusera på sin kärnkompetens och göra det de är allra bäst på.

Skapar riktiga jobb

De anställda har riktiga jobb och omfattas av kollektivavtal och samma försäkringar och förmåner som andra på samma arbetsplats. Deras lön sätts utifrån genomsnittslöner i branschen där de jobbar (på LO-området), eller individuellt inom ramen för kollektivavtalet (för tjänstemän). De har rätt till semester, semestertillägg, tjänstepension och försäkringar. Och de omfattas av LAS och MBL precis som hos övriga anställda på arbetsmarknaden.

Tränger undan påhuggsjobb

Studier visar att bemanningsföretag tränger undan svartjobb och påhuggsjobb. Påhuggsjobb kan handla om blixtjobbare i hamnar, korta jobb i landstingen, kommunala personalpooler och springvikariat i mediebranschen.