Bemanningsmarknaden blir allt mer komplex

Bemanningsbranschen går mot allt längre och mer komplexa uppdrag. I Årsrapporten över bemanningsbranschen för 2013 beskrivs hur utvecklingen för branschen varit avseende antal anställda, omsättning och penetrationsgrad.

Andelen anställda via bemanningsföretag ökar. I fjol utgjordes 1,5 procent av det totala antalet sysselsatta av bemanningsanställda, vilket är en ökning från 1,3 procent för 2013.

– Trots de högre nivåerna är det fortfarande långt kvar till andelen i många andra länder, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör på branschorganisationen Bemanningsföretagen.

– Tittar vi på Nederländerna så är andelen dubbelt så stor, 2,7 procent och i Tyskland är den 2,2 procent, säger Bäckström.

Antalet årsanställda i bemanningsbranschen låg i fjol på nästan 70 000, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2013. Samtidigt har antalet utskickade kontrollbesked till de anställda konsulterna sjunkit två år i rad, vilket innebär att det totala antalet personer som någon gång under året arbetade inom bemanningsbranschen minskat något. I fjol uppgick det till 134 600 personer för medlemsföretagen i branschorganisationen. (2012 var antalet 135 100.)

– Uppdragen hos kunderna blir allt längre. Tittar man tillbaka i tiden var det enbart korta uppdrag i bemanningsbranschen; när ordinarie personal var sjuk, vid semestertider och vid andra arbetstoppar, säger Henrik Bäckström.

– I dag sköter bemanningsföretagen ofta komplexa arbetsuppgifter på ett sätt som inte skedde tidigare. Häromdagen läste jag till exempel att en hel avdelning på Karolinska sjukhuset sköts av ett bemanningsbolag. Samtliga som jobbar där är bemanningsanställda, fortsätter Bäckström.

– Bemanningsjobbet är reglerat i kollektivavtal mellan samtliga 14 fack inom LO, för tjänstemannajobb i avtal med Unionen och Akademikerförbunden. För vårdbemanningsjobb har vi tecknat avtal med både Vårdförbundet och Läkarförbundet. Det är riktiga jobb. Ur kundernas perspektiv hjälper bemanningsföretagen till på två sätt. Alla verksamheter har någon typ av variation. Den kan vara säsongsmässig, efterfrågebaserad, projektstyrd, cyklisk, geografisk betingad med mera. Här spelar bemanningsbranschen en ytterst viktig roll. För det andra tampas alla verksamheter med organisations- och kompetensförsörjningsproblem och här löser bemanningsföretag dessa utmaningar, berättar Henrik Bäckström.

– Studier visar att bemanningsföretag tränger undan svartjobb, påhuggsjobb och visstidsjobb. Det kan handla om påhuggsjobb i hamnar, deltidsanställda i Landstingen, kommunala bemanningspooler, landstingens deltidsanställningar och springvikariat i mediabranschen.

Genom att sammanfoga flera arbetsgivares behov av flexibilitet kan bemanningsföretag skapa en trygg och fast anställning, avslutar Henrik Bäckström.

Årsrapport bemanningsbranschen 2013 finns att ladda ner i vårt nyhetsrum och på vår hemsida.

För ytterligare information kontakta

Henrik Bäckström

Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08 762 69 68 / 070 345 69 68

Hans Uhrus

Presschef Bemanningsföretagen
076 895 01 01
hans.uhrus@almega.se