Bemanningsföretagen ökar informationsgivningen

För att öka kunskapen om bemanningsbranschen ökar nu branschförbundet sin informationsgivning. Målet är att få till en mer rättvisande bild av branschen som syns och hörs i debatten och media. Vi lyfter fram berättelser. Vi genomför även möten med politiker och journalister över hela landet, med hjälp av våra medlemmar.

Trots att bemanningsbranschen är en väletablerad funktion på arbetsmarknaden sedan lång tid, så finns det fortfarande en stor okunskap i samhället om vad bemanningsföretag gör och vad det innebär att jobba på ett bemanningsföretag. Vi intervjuade Bemanningsföretagens presschef Hans Uhrus för att få veta hur branschorganisationen jobbar med kommunikationen.

– Jag har själv jobbat i bemanningsbranschen i över 20 år och har alltid stött på en stor okunskap om bemanningsbranschen, säger Hans Uhrus, som har jobbat på både stora och små bemanningsföretag som VD, informationschef och säljare. I dag hanterar han medierelationerna på branschorganisationen tillsammans med den övriga externa kommunikationen.

Han utvecklar:

– Det finns mycket okunskaper om vad det innebär att vara anställd på ett bemanningsföretag. En del osanningar får eget liv och är svåra att vända rätt. Få känner till hur stor branschen är. Få vet att det jobbar 135 000 personer på olika bemanningsföretag.

Varför finns det en felaktig bild av branschen?

– Dels är det bara ren okunskap. Människan är av sin natur sådan att hon är tveksam till och frågande till det som är nytt eller där man har okunskap. Detta skapar osäkerhet och kan bli något man är rädd för och då formas en bild som inte stämmer överens med verkligheten.

Vilka sprider bilden?

– Framförallt sker det omedvetet. Många gamla myter och osanningar har ”eget liv” och sprids vidare, utan att den som gör det vet att det är fel. Vi är över 500 medlemsföretag och alla har ett intresse av att öka kunskapen om branschen, så att sanningarna kommer fram.

Bemanningsbranschen kopplas ofta i politiska diskussioner till otrygghet i anställningen. Helt fel anser Hans Uhrus.

– Fler än hälften av alla som jobbar i bemanningsbranschen är fast anställda som på vilket företag som helst. När det går dåligt på ett företag måste Bosse som är anställd sluta och själv leta ett nytt jobb, medan Stina som är inhyrd på samma företag har en konsultchef på bemanningsföretaget som letar nytt uppdrag till henne. Där finns en stor fördel med att jobba på ett bemanningsföretag.

Hur jobbar ni på branschorganisationen för att få ut er bild?

– Vi jobbar målmedvetet med att öka kunskapen om branschen genom många kontakter dagligen med journalister och andra opinionsbildare. När det framförs felaktiga uppgifter tar vi en aktiv kontakt för att berätta hur det ligger till.

Just nu genomför vi även en aktivitet då våra medlemsföretag i hela landet genomför möten med lokala politiker, EU-politiker och riksdagspolitiker samt journalister för att öka kunskapen om våra företag. Detta sker på ett stort antal orter genom personliga möten.

Hans Uhrus tror även på att lyfta fram berättelser som illustrerar hur branschen fungerar.

– Som när det gäller de utmaningar som vården står inför. Det saknas mycket personal inom vården som gör att det blir längre vårdköer och en sämre service till medborgarna. Det är ingen lätt uppgift för landstingen. Då är bemanningsföretagen en lösning. Då kan vi berätta att 949 läkare är ute varje dag och träffar patienter och när dagen är slut har 11 000 patienter fått träffa en läkare. Hade vårdsektorn inte anlitat ett bemanningsföretag hade alla dessa patienter inte fått träffa någon läkare.

Bemanningsföretagen har tidigare stött på "stort motstånd" från de fackliga organisationerna, berättar Hans Uhrus.

– I dag förstår allt fler fackliga personer att bemanningsbranschen är en del av den totala arbetsmarknaden.  Vi har även en mycket hög andel kollektivavtalsanslutna. 97 procent av de bemanningsanställda i Sverige har kollektivavtal. Det är en betydligt högre andel än vad som gäller på arbetsmarknaden i övrigt, där siffran är 88 procent.

Hur ska jag göra om jag själv vill ha mer information om branschen och få nyheter och ny statistik om branschen och arbetsmarknaden?

På vår webb finns mycket grundläggande fakta. Effektivast är att följa vårt nyhetsflöde genom att gå in i vårt nyhetsrum och börja prenumerera på våra pressmeddelanden, blogginlägg och andra nyheter som behandlar arbetsmarknaden, personaluthyrning, omställning och rekrytering.

Klicka här för att prenumerera

Naturligtvis kan du som jobbar i ett bemanningsföretag sprida den information du får genom oss genom att dela den på ditt LinkedIn-konto och Facebook-konto. Ju fler som delar informationen desto fler kommer att få ökad kunskapen om branschen, fortsätter Hans.

Du får även mycket gärna ta direktkontakt med oss på branschförbundet!

Vad är målet?

– Vårt mål är att få till en mer rättvisande bild av branschen som syns och hörs i debatten och medierna. Vi vill öka allmänhetens och olika opinionsbildares, journalisters och specialisters kunskap om vår roll, avslutar Hans Uhrus.