Uthyrningslagen för dig som hyr in

Uthyrningslagen gäller alla som hyr in personal från ett bemanningsföretag. Lagen gör det inte svårare att hyra in, men det är ett par nya skyldigheter du som kund ska tänka på.

Både offentliga och privata företag omfattas, oavsett verksamhetsform och om företagen bedrivs i vinstsyfte eller inte. Såväl myndigheter som ideella föreningar kan alltså vara kundföretag i lagens bemärkelse.

Uthyrningslagen gäller alltid när ditt företag hyr in en person från ett bemanningsföretag och någon hos er kontrollerar och leder arbetet.  Lagen gäller oavsett om leverantören kallar sig för bemanningsföretag eller något annat. Av betydelse är att de inhyrda är anställda i syfte att hyras ut och att de arbetar i kundföretagets verksamhet under dess kontroll och ledning.

Lagen gäller inte om du anlitar ett företag för en entreprenad, det vill säga när någon hos leverantören kontrollerar och leder de anställdas arbete.

Om ni hyr in personal från andra länder gäller utstationeringslagen och delar av uthyrningslagen.

Utstationeringslagen ger rätt för facken att vidta stridsåtgärder i syfte att genom kollektivavtal få till stånd en reglering av villkoren för utstationerade uthyrda arbetstagare. För frågor om utstationeringslagen, vänd dig till din arbetsgivarorganisation eller Arbetsmiljöverket som är förbindelsekontor i Sverige när det gäller utstationering.

På arbetsplatsen

De som är inhyrda hos er ska ges tillgång till gemensamma anläggningar och inrättningar på samma villkor som era egna anställda. Skyldigheten gäller alltså anläggningar och inrättningar som finns på arbetsplatsen och som anställda i kundföretaget har tillgång till. De ska också vara gemensamma, det kan till exempel vara matsal att värma och äta medhavd mat i eller omklädningsrum. Exempel som nämns i lagen är personalmatsal, barnomsorg och transporter.

Undantag kan göras vid särskilda skäl. Vad det är har dock inte lagstiftaren talat om, annat än att det får avgöras från fall till fall och ytterst av rättstillämpningen.

Skyldigheten omfattar inte tillgång till gym, semesterstugor och andra anläggningar som inte ligger i anslutning till arbetsplatsen.

Lediga jobb

Det inhyrande företaget ska informera de inhyrda om alla lediga provanställningar och tillsvidareanställningar. Det gäller lediga jobb i hela landet, inte bara de som är på den ort där personen är inhyrd. Alla inhyrda på alla era arbetsställen har rätt till samma information om lediga jobb.

Information om lediga jobb kan göras tillgänglig genom att de inhyrda får informationen på intranät, i personaltidning eller informationsblad eller sättas upp på anslagstavlor.

Det är samma regler som sedan tidigare gäller för anställda med en tidsbegränsad anställning på företaget. Samma information ska lämnas på samma sätt till de som är inhyrda.

Frågor?

Vänd dig i första hand till din leverantör.