Uthyrningslagen för dig som är uthyrd

Uthyrningslagen gäller alla som är anställda i ett bemanningsföretag för att hyras ut till kundföretag när kunden kontrollerar och leder arbetet.

Lagen ska ge ett grundläggande skydd genom en princip om likabehandling. För bemanningsföretagets medarbetare gäller kollektivavtal, vilket ger samma eller bättre villkor för medarbetarna än vad lagen ger.

Kundföretagets skyldigheter

Enligt uthyrningslagen ska kunden ge dig tillgång till gemensamma anläggningar och inrättningar på samma villkor som sina egna anställda. Det gäller alltså anläggningar och inrättningar som finns på arbetsplatsen och som anställda i kundföretaget har tillgång till. De ska också vara gemensamma, det kan till exempel vara matsal att värma och äta medhavd mat i eller omklädningsrum. Exempel som nämns i lagen är personalmatsal, barnomsorg och transporter.

Undantag kan göras vid särskilda skäl. Vad det är har dock inte lagstiftaren talat om, annat än att det får avgöras från fall till fall.

Lediga jobb

Kunden ska också ge er som är inhyrda information om alla lediga provanställningar och tillsvidareanställningar hos kunden. Det gäller lediga jobb i hela landet, inte bara de som är på den ort där du är inhyrd. Alla inhyrda på alla arbetsställen har rätt till samma information om lediga jobb.

Information om lediga jobb kan göras tillgänglig genom att ni som är inhyrda får informationen på intranät, i personaltidning eller informationsblad eller att den sätts upp på anslagstavlor.

Länk till lagtexten

Lagen gäller inte

Lagen gäller inte dig som arbetar på entreprenad hos kund, då står din arbetsgivare för kontroll och ledning.

Frågor?

Har du frågor om vad som gäller för dig hos din kund, vänd dig i första hand till din arbetsgivare.