Subcontracting employment services

Professor Dan Finns, University of Portsmouth and Centre for Economic and Social Inclusion, presentation av erfarenheterna i OECD-länderna av upphandling av arbetsförmedling.

Professor Finns presentation gjordes vid Bemanningsföretagens seminarium Dags för jobbpeng? under Almedalsveckan 2013.