Stora variationer inom Europa

Eurocietts Europeiska Bemanningsindikator för andra kvartalet 2013 visar på stor variation i utvecklingen branschen inom Europa. Utvecklingen i Polen är exceptionell med en omsättningsökning på +11 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Sämst gick det i Frankrike som fick se en nedgång andra kvartalet med -7 procent.

Eurocietts Agency Work Business Indicator

Norge ökade med +2,3 procent medan Belgien och Nederländerna hade en moderat minskning på -3,5 respektive -2 procent jämfört med samma kvartal förra året. Omsättningen i Sverige minskade med -4 procent, som vi tidigare rapporterat i Bemanningsindikatorn för andra kvartalet.