Rapportera omsättningsstatistik till Topp 25 med mera

Vi behöver uppgifter från ditt företag i vår statistik! Inom kort skickar vår leverantör Inquiry Financial en enkät på mejl till samtliga 500 medlemmar med frågor om antal anställda och omsättning. De 35 största företagen utgör urvalet för Bemanningsindikatorn under 2013 och lämnar statistik varje kvartal. Att vara med i statistiken innebär också möjligheten att finnas på listan över de 25 största bemanningsföretagen i Sverige.

Statistiken har stort genomslag i media och fullständiga och korrekta uppgifter är avgörande för rapporteringen av hur det går för branschen. Flera medlemmar är också börsnoterade vilket betyder att analytiker, investerare och konjunkturbedömare behöver korrekt marknadsinformation från oss vid rätt tidpunkt. Dessutom använder bland andra Riksbanken och Arbetsförmedlingen Bemanningsindikatorn som en pusselbit i sitt arbete med att bedöma framtida arbetsmarknadsläge och riktning på ekonomisk konjunktur.

Bemanningsbranschen är en viktig indikator på vart ekonomin och arbetsmarknaden är på väg och vi använder statistiken dagligen i kontakter med upphandlare, politiker, media, myndigheter och forskare.

Kontaktperson

Robert Norinder, Inquiry Financial, tel 08-551 182 03, mejl robert.norinder@inquiry.se