”Praktik ger bra nätverk”

Det säger Johanna Alfström som är nyutexaminerad fil kand från kandidatprogrammet PAO vid Stockholms universitet. Hösten 2013 går hon den frivilliga tio veckors praktiktermin som universitet i samarbete med Bemanningsföretagen erbjuder de utexaminerade studenterna. Sjutton elever går utbildningen den här terminen, en del praktiserar på våra medlemsföretag och några praktiserar i andra företag.

Johanna Alfström praktikant på Manpower från PAOlinjen resized.jpg

Kandidatprogrammet PAO är en 3-årig beteendevetenskaplig utbildning vid Stockholms universitet inom områdena personal, arbete och organisation.

Johanna Alfström är en av de nyutexamnerade personalvetarrna som valde att gå praktikterminen för att lära sig arbetet praktiskt och knyta kontakter. På universitetet fick hon information om praktikterminen och på universitetets intranät hittade hon praktikerbjudanden från företag. Johanna praktiserade på Manpower i Stockholm.

När en utbildningsanordnare och en bransch samarbetar uppstår nytta för både företag och studerande. Bemanningsföretagens representant interjuade Johanna halvvägs in i praktikterminen om intrycken av praktiken, hennes syn på arbetsmarknaden och på bemanningsbranschen.

”Kritiken mot bemanningsbranschen är orättvis”

Vad tycker du är bra med att göra praktik?

Att få arbetslivserfarenhet från en specifik bransch. Jag får se hur det fungerar i bemanningsbranschen och pröva på jobbet själv.

Vad är din upplevelse av praktiken?

Jag är jättenöjd. Jag får både följa med och studera det andra gör, träffa personer på andra avdelningar än den jag praktiserar på och också göra praktisk nytta. Min utbildning är rent teoretisk, genom praktiken har jag fått möjlighet att lära mig hantverket.

Har du många olika arbetslivserfarenheter sen tidigare?

Jag har jobbat på några olika ställen under studietiden, men då inte som tjänsteman.

Vad tycker du om sådana här satsningar, att få praktik hos arbetsgivare inom bemanningsbranschen?

Jag tycker det är jättebra. Genom praktiken får man ett stort nätverk både på den egna avdelningen och andra avdelningar, och man får praktisera det man studerat.

Arbetsmarknaden och inte minst situationen för unga är tuff. Hur ser du och dina vänner på arbetsmarknadsläget, är det överlag svårt att få jobb inom ditt kompetensområde?

Man måste vara aktiv själv även under utbildningstiden, det går inte att vänta till efter examen innan man börjar tänka på att söka jobb. Har man kontakter tror jag inte det är så svårt. Flera personer som är anställda där jag praktiserar har till exempel börjat som praktikanter.

Hur viktigt skulle du säga att kontakter och relationer med arbetsmarknaden är för att få jobb?

Mycket viktigt, 8 på en ska mellan 1-10.

Vilka är dina intryck av branschen? Har du varit i kontakt med bemanningsbranschen tidigare?

Jag har fått ett mycket positivt intryck. Tidigare har jag hört att det skulle vara väldigt hög arbetsbelastning i branschen men av det jag har upplevt är det ett trevligt arbetsklimat. Det här är min första kontakt med ett företag i bemanningsbranschen.

Vilket är viktigast för dig när du ska söka jobb, jobbet som sådant eller vilket företag som är arbetsgivare?

Båda delarna. Jag vill ha ett personalrelaterat jobb men företagskulturen måste vara tilltalande också.

Hur upplever du gemenskapen i bemanningsbranschen?

Det är en mycket bra gemenskap, både inom avdelningen jag är på och mellan avdelningarna. Alla hjälper varandra när det behövs.

Vad tycker du om bemanningsföretagens funktion på arbetsmarknaden för att få jobb? Underlättar det?

Sen jag började praktisera på ett bemanningsföretag har jag upptäckt nyttan av bemanningsbranschen, bemanningsföretag är ju arbetsförmedlare. Jag var till exempel med på en mässa och pratade med personer som sökte jobb. Nu har två av dem fått jobb hos oss som bemanningskonsulter.

Bemanningsbranschen får utstå mycket kritik, vad skulle du vilja säga till kritikerna?

Kritiken är orättvis. Alla är mycket professionella och det är ett trevligt arbetsklimat. Branschen gör nytta, förmedlar jobb och matchar personer med rätt jobb.

Vilka är fördelarna med bemanningsbranschen tycker du?

De som jobbar som bemanningskonsulter och hyrs ut till kunder får mycket erfarenheter och ett stort kontaktnät hos olika kunder. För mig som nyutexaminerad personalvetare är det en fördel att det är snabba processer och mycket operativt arbete, det gör att jag lär mig snabbt. Ett bemanningsföretag anställer ju så många fler varje vecka än en vanlig HR-avdelning gör.

Johanna intervjuades av Lena Martinell Åkerblom