Bemanning fixar jobben, på plats i Almedalen

Bemanningsföretagen är på plats i Visby under Almedalsveckan. Vi ordnar två egna seminarier. Kom och ät lunch med oss på tisdagen till tonerna hur svenska och internationella erfarenheter av fungerande arbetsförmedling ser ut. Eller frukost på onsdagen och ta del av receptet på hur vi kan få unga och utlandsfödda i jobb.

Dags för jobbpeng? Svenska och internationella erfarenheter av fungerande arbetsförmedling

Tisdag 2 juli klockan 11.30-12.45. Lunchseminarium

Senaste året har debatten om Arbetsförmedlingens arbetssätt varit intensiv. Men hur ser en fungerande arbetsförmedling ut? Lyssna på slutsatser från Dan Finn, framstående forskare på området från University of Portsmouth, och ta del av lärdomar från svenska rekryterings- och omställningssatsningar.

Läs mer

Tillsammans i arbete – hur kan bemanningsbranschen få unga och utlandsfödda i jobb?

Onsdag 3 juli klockan 8-9.15. Frukostseminarium

Bemanningsbranschen har visat sig unikt lämpad att få personer med svag förankring på arbetsmarknaden i jobb, t ex unga och utlandsfödda. Den svenska bemanningsbranschen är mogen och väl reglerad, och antagligen den enda bransch i Sverige som kan nå jobbpaktens mål om 30 000 fler unga i jobb snabbt.

Läs mer