Kort rapport från årsmötet 2013

Styrelseledamöterna och förbundsdirektören beviljades ansvarsfrihet. Till nya styrelseledamöter valdes Eva Domanders, Agneta Forssén och Helena Skåntorp. Läs mer om vad årsmötet beslutade (endast för medlemmar, inloggning krävs).

Styrelsens förvaltningsberättelse lades till handlingarna.

Årsmötet följde revisorernas rekommendation att bevilja styrelseledamöterna och förbundsdirektören ansvarsfrihet för 2012.

Avgifter för 2014

Årsmötet beslöt om oförändrad avgift för branschmedlemskap inklusive auktorisation för nästa år, det vill säga 0,085 procent av företagets årslönesumma dock lägst 6 000 kronor.

Årsmötet beslöt samtidigt sänka avgiften för medlemskap i föreningen och arbetsgivarservice från Almega med 0,02 procentenheter.

Lönesumma Avgift
0-24 Mkr 0,12 %
25-49 Mkr 0,11 %
50-99 Mkr 0,10 %
100-499 Mkr 0,09 %
500-999 Mkr 0,08 %
1000-1999 Mkr 0,07 %

2000+ Mkr

0,06 %

Om en koncern tillsammans har mer än 500 Mkr i lönesumma beräknas deras avgifter på den sammanlagda lönesumman för koncernen.

Val av styrelse

Till nya ledamöter i styrelsen valdes Eva Domanders, affärsområdeschef Dedicare, Agneta Forssén, Business Unit Director Proffice och Helena Skåntorp, vd och koncernchef Lernia.

Styrelsen omvalde Jan Bengtsson som vice ordförande.

Hela styrelsen

Valberedning inför nästa årsmöte är Kajsa Tamsen, Inhouse, Henrik Dahl, Utvecklingshuset samt Christina Hammer, Hammer & Hanborg.

Fler förtroendevalda

Ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse: Lars Forseth och Jan Bengtsson

Svenskt Näringslivs SME-kommitté: Patricia Kimondo

Ombud vid bolagsstämman i Almega: Lars Forseth

Styrelseledamöter i Almega: Lars Forseth och Jan Bengtsson.

Representant i Eurociett: Henrik Bäckström