Kort om uthyrningslagen

Den 1 januari trädde Lag om uthyrning av arbetstagare i kraft. Uthyrningslagen gäller arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning.

På bemanningsforetagen.se samlar vi information om lagen, vad den betyder för medlemmarna, deras medarbetare och kunder.

För medlemmar

Medlemmarna omfattas av kollektivavtal och behöver därmed inte tillämpa lagens likabehandlingsprincip. De grundläggande arbets- och anställningsvillkoren regleras istället av kollektivavtalet.

Medlemmar kan läsa mer i Arbetsgivarnytt (inloggning krävs)

Mer detaljerad information och en sammanställning av vanliga frågor och svar kommer inom kort.

Våra medlemmar har tillgång till rådgivning om den nya lagen i Almegas telefonjour och internetjouren.

För kunder

Kundföretag ska enligt lagen ge inhyrda tillgång till gemensamma anläggningar och inrättningar där på samma villkor som kundföretagets egna anställda.

Kundföretag ska också ge de inhyrda information om lediga prov- och tillsvidareanställningar hos kundföretaget.

Kundföretag som är medlem i Almegaförbund har tillgång till rådgivning om den nya lagen i Almegas telefonjour och internetjouren.