Jubileumsår för bemanningsbranschen

Cecilia Malmström

I år firar bemanningsbranschen att det är 25 år sedan det första kollektivavtalet för uthyrd personal tecknades (HAO/HTF), att det är 20 år sedan arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund la fram propositionen om avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet som sedan trädde i kraft trädde i kraft den 1 juli 1993, och sist men inte minst är det 10 år sedan branschorganisationen Bemanningsföretagen bildades.

Läs mer på MyNewsdesk