”Här börjar många unga sin karriär”

Det säger Emeli Myrsell som är nyutexaminerad fil kand från kandidatprogrammet PAO vid Stockholms universitet. Hösten 2013 går hon den frivilliga tio veckors praktiktermin som universitet i samarbete med Bemanningsföretagen erbjuder de nyutexaminerade studenterna. Sjutton elever går utbildningen den här terminen, en del praktiserar på våra medlemsföretag och några praktiserar i andra företag.

emelie myrsell PAO.jpg

Kandidatprogrammet PAO är en 3-årig beteendevetenskaplig utbildning vid Stockholms universitet inom områdena personal, arbete och organisation.

Emeli Myrsell är en av de nyutexaminerade personalvetarrna som valde att gå praktikterminen för att lära sig arbetet praktiskt och knyta kontakter. På universitetet fick hon information om praktikterminen och på universitetets intranät hittade hon praktikerbjudanden från företag.

När en utbildningsanordnare och en bransch samarbetar uppstår nytta för både företag och studerande. Bemanningsföretagens representant intervjuade Emeli mot slutet av praktikterminen om intrycken av praktiken, hennes syn på arbetsmarknaden och på bemanningsbranschen.

Vad tycker du är bra med att göra praktik?

Praktik är ett bra komplement till min utbildning, som är mycket teoretisk. Jag uppskattar möjligheten väldigt mycket.

Vad är din upplevelse av praktiken?

Det är mycket lärorikt att praktisera på ett bemanningsföretag. Här är det snabba processer och korta beslutsvägar, och jag får handgripligen vara med och praktisera mina kunskaper.

Har du många olika arbetslivserfarenheter sen tidigare?

Mina erfarenheter är begränsade. Jag har jobbat i mataffär, på restaurang och varit au pair.  Att få erfarenhet inom personalvetarområdet kräver ofta tidigare erfarenhet, vilket praktiken ger.

Vad tycker du om sådana här satsningar, att få praktik hos arbetsgivare inom bemanningsbranschen?

Jag tycker det är mycket bra med praktik på ett bemanningsföretag. Det är ju här många unga börjar sin karriär så det är bra med den erfarenheten och inblicken jag får i branschen.

Arbetsmarknaden och inte minst situationen för unga är tuff. Hur ser du och dina vänner på arbetsmarknadsläget, är det överlag svårt att få jobb inom ditt kompetensområde?

Det verkar som om det finns många jobb att söka men konkurrensen i Stockholm är hård. Min uppfattning är att mina vänner från utbildningen känner likadant.

Hur viktigt skulle du säga att kontakter och relationer med arbetsmarknaden är för att få jobb?

Enormt viktigt, det är de direkta och indirekta kontaktvägarna som är vägen till att få jobb. Många rekryteringar börjar inte enligt konstens alla regler med en platsannons.

Vilka är dina intryck av branschen? Har du varit i kontakt med bemanningsbranschen tidigare?

Jobbet är mycket föränderligt, det händer saker hela tiden och det går snabbt. Detta är min första kontakt med ett bemanningsföretag.

Vilket är viktigast för dig när du ska söka jobb, jobbet som sådant eller vilket företag som är arbetsgivare?

Det är en svår fråga. Men arbetsgivaren i sig betyder nog mer än vad jag tänkt från början. Jag vill gärna på sikt ha ett jobb där jag kan göra skillnad, gärna i en organisation som jag kan känna samhörighet med.

Hur upplever du gemenskapen i bemanningsbranschen?

Samarbetet är bra och kontakterna både inom och mellan avdelningarna är goda och präglas av hjälpsamhet.

Vad tycker du om bemanningsföretagens funktion på arbetsmarknaden för att få jobb? Underlättar det?

Ja absolut, för oss som är unga är bemanningsbranschen en inkörsport till arbetsmarknaden.

Bemanningsbranschen får utstå mycket kritik, vad skulle du vilja säga till kritikerna?

Min uppfattning är att de flesta stora företag någon gång har hyrt in personal. Vid exempelvis arbetstoppar fyller ju bemanningsföretagen helt klart en funktion.

Vilka är fördelarna med bemanningsbranschen tycker du?

Det är lättare för unga att få jobb och arbetslivserfarenhet i bemanningsbranschen. Branschen är bra för företag som behöver tillfällig personal, det går inte att bortse från faktumet att det kostar mycket att anställa själv.

Emeli intervjuades av Lena Martinell Åkerblom