Bemanning öppnar dörrarna för yrkesstuderande

Den 11 februari 2013 drar Göteborgs Stad och Vuxenutbildningen igång en utbildning där företag i bemanningsbranschen presenteras som samarbetspartner. En konsekvens av branschens betydelse som kompetensförsörjare. Detta blir en unik möjlighet att integrera utbildning och yrkesliv med möjlighet för eleverna att lära känna arbetsmarknaden och aktivt välja bemanningsbranschen.

Vuxenutbildningen i Göteborgs Stad har i samverkan med Bemanningsföretagen tagit fram en skräddarsydd ettårsutbildning på gymnasial nivå med inriktning på jobb i bemanningsbranschen. Det är Göteborgs Tekniska College (GTC) som är utbildningsansvarig. Huvudämnet är fordonsteknik med fokus på maskinmekanik eller personbil med en orienteringskurs som heter ”Människan i industrin” som syftar till att ge eleven kunskap i hur bemanningsbranschen fungerar.

Ett antal auktoriserade Bemanningsföretag deltar aktivt i utbildningens arbetsplatsförlagda moment och fungerar som mentor under två praktikdelar, totalt tre veckor. De ger eleverna möjlighet att lära känna branschen inifrån, ansvarar för att visa eleven hur det går till ute hos kundföretag samt beskriver arbetsgivaren och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.

Efter genomförd utbildning får eleven ett intyg.

Detta är en pilotstudie som ska utvärderas. Förhoppningsvis kan samverkan mellan bemanningsbranschen och kommun appliceras på långt fler kommuner i Sverige som ytterligare en väg in i arbetslivet för unga vuxna. 

Utbildning i Borås

Även Vuxenutbildningen i Borås Stad kommer i januari att starta en utbildning i samverkan med bemanningsbranschen; ”Multiskill”. Utbildningen är 15 veckor och har inriktningen mekanik och logistik med längre perioder av arbetsplatsförlagt lärande ute hos ett antal bemanningsföretag. Efter utbildningens slut utfärdas ett intyg av företrädare för bemanningsbranschen att eleven fullgjort utbildningens intentioner.