Ännu ett Almegaförbund träffar avtal med Akademikerna

Bemanningsföretagen inom Almega har tecknat treårsavtal med Akademikerförbunden om fortsatt lokal lönebildning i bemanningsbranschen. Avtalet är treårigt och följer det så kallade märket.

Avtalet bygger, som tidigare avtal, på en löneutveckling med utgångspunkt i det enskilda företagets marknadsmässiga förutsättningar. Men om de lokala parterna inte kan enas, ökas lönerna med 6,8 procent för perioden 2013-05-01 – 2016-04-30. I allmänna villkoren införs en sjätte föräldralönemånad.

Avtalet identifierar tre prioriterade utvecklingsområden, där parterna under avtalsperioden gemensamt ska arbeta fram underlag för kommande avtal. De tre områdena är:

Framtidens kollektivavtal,

Ett hållbart arbetsliv respektive

Lönebildning.

Dessutom fortsätter tidigare påbörjat arbete om kompetensutveckling, arbetsmiljö och lokalt fackligt arbete.

– Vi är glada över att ha tecknat ett treårigt avtal med fortsatt företagsnära lönebildning. Positivt är också att vi får jobba med frågor kring framtidens kollektivavtal, säger Hanna Byström, förhandlingschef för Bemanningsföretagen.

– Avtalet är ett helt vanligt tjänstemannaavtal med individuell lönesättning och skiljer sig inte nämnvärt från övriga avtal i tjänstesektorn, säger Hanna Byström.

Avtalet, som löper mellan den 1 maj 2013 – 30 april 2016, omfattar akademiker vid 500 företag som totalt har drygt 61 000 årsanställda.

För ytterligare information:
Hanna Byström
förhandlingschef Bemanningsföretagen
08-762 68 66/070 370 91 50

Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Kicki Blom
presschef Bemanningsföretagen
08- 762 68 48/070-642 68 48