Auktorisationsutbildning 8 november

Ta chansen att vara med på en heldag med information om branschen och arbetsmarknaden, allmänna leveransbestämmelser, ansvarsförsäkring samt kollektivavtal och arbetsrätt för bemanningsföretag. Några platser kvar 8 november.

Utbildningen äger rum i Stockholm. Den är öppen för medlemsföretag och företag som påbörjat processen för medlemskap i Bemanningsföretagen.

I villkoren för auktorisation och medlemskap ingår att minst en person i ledande ställning ska genomgå Bemanningsföretagens auktorisationsutbildning.

Läs mer och anmäl dig