Välkommen till nya bemanningsforetagen.se!

Bemanningsforetagen.se har fått ett nytt utseende och en hel del ny funktionalitet. Nyheter, våra viktiga branschfrågor och auktoriserade företag finns här men som du märker finns de i ny form och på nytt sätt.

Förändringen av webbsidorna gjorde vi efter att ha intervjuat besökare av olika slag – medlemmar, politiker, journalister med flera. De ville alla ha lättare att hitta det de sökte.

Så målet med nya bemanningsforetagen.se är att du ska hitta bättre. Vi har byggt ett modernare sök och sett till att det finns många olika vägar till informationen. Under hösten kommer vi fortsätta att lägga till flera smarta lösningar.

Har du andra frågor kan du vända dig till: Lena Martinell Åkerblom, informationsansvarig