Utredning av bemanningsdirektivet positivt

Bemanningsföretagen tycker att det är positivt att regeringen vill hantera EU:s direktiv på ett sätt som inte ändrar den svenska modellen där arbetsmarknadens parter har ansvar för villkoren på arbetsmarknaden.

Regeringen har idag enligt ett pressmeddelande tillsatt en utredning som ska föreslå åtgärder för att genomföra Bemanningsdirektivet i Sverige.

- EU:s direktiv syftar inte till att tvinga Sverige att byta modell på arbetsmarknaden och det bör därför heller inte bli följden av direktivet, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen.

Nu kan vi utifrån regeringens utredningsdirektiv diskutera tillsammans med de andra parterna på arbetsmarknaden hur vi ska lösa denna fråga i Sverige. Vi ser fram emot att delta i den diskussionen.

Vi ser också fram emot att diskutera hur hinder för bemanningsbranschen kan elimineras, något som är en av punkterna i EU:s bemanningsdirektiv.