Undanröj hinder för bemanningsbranschen

Bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv skriver till Bemanningsdirektivsutredningen att en lagregel bör införas som reglerar vilka begränsningar av inhyrning som får förekomma.

Bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv har skickat ett gemensamt brev till den statliga Bemanningsdirektivsutredningen. Vi anser att en lagregel bör införas att begränsningar av inhyrning i kollektivavtal inte får förekomma, om de inte kan motiveras av allmänintresset. Allmänintresse kan vara att skydda bemanningskonsulternas hälsa och säkerhet eller att arbetsmarknaden fungerar väl och att hindra missbruk av inhyrning.

Bemanningsdirektivet har två syften. Det ena är att skydda inhyrd personal. Det andra är att undanröja hinder för personaluthyrning.

Läs brevet till utredningen med bilaga.

Innebörden av brevet framgår även av Henrik Bäckströms debattartikel på Dagens Arena.

Läs Bemanningsdirektivet