Tack Gunnar Hökmark och Sven Otto Littorin

Bemanningsföretagen är glada att ni tydligt markerar att den svenska arbetsmarknadsmodellen inte ska ersättas eller störas av detaljregleringar av EU.

Bemanningsföretagen arbetar tillsammans med kundföretag och fackförbund för att hitta ett sätt att genomföra bemanningsdirektivet som inte stör förutsättningarna för den nuvarande kollektivavtalsregleringen.

Vi läste med stort intresse Gunnar Hökmarks och Sven Otto Littorins debattartikel på Svenska Dagbladet Brännpunkt med rubriken Bevara den svenska modellen den 13 maj.

Läs vårt brev till Gunnar Hökmark, delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet och vice ordförande i EPP/ED-gruppen samt Sven Otto Littorin, Arbetsmarknadsminister

Littorins och Hökmarks artikel på SvD Brännpunkt