Ta emot en praktikant och få dubbel nytta

Bemanningsföretagen ger medlemmarna möjlighet att ta emot praktikanter med en fil kand från programmet Personal, arbete och organisation, PAO vid Stockholms universitet. Ni får kontakt med näringslivets blivande HR- och personalchefer, och får pröva blivande konsultchefer och rekryterare i praktiskt arbete. Medlemsnyhet.

Detta är en medlemnyhet. Logga in och läs hela nyheten.