Stort intresse från arbetsmarknadsutskottet

- Rasera inte den svenska modellen nu när vi blivit en del av den, uppmanade förbundsjurist Gabriella Sebardt när Bemanningsföretagen träffade riksdagens arbetsmarknadsutskott på onsdagskvällen.

Den 1 april träffade Bemanningsföretagen riksdagens arbetsmarknadsutskott för att informera utskottets ledamöter om vad EU:s bemanningsdirektiv kan komma att innebära för Sverige, den svenska bemanningsbranschen och deras medarbetare.

EU:s likabehandlingsprincip problematisk för den svenska modellen

Bemanningsdirektivets krav att bemanningsanställda ska behandlas på samma sätt som de anställda hos kunden innebär i realiteten att EU tar sig rätten att bestämma lön och andra anställningsvillkor. Denna likabehandlingsprincip är problematiskt för den svenska modellen där bland annat lön bestäms i kollektivavtal eller mellan företag och medarbetare. En oförsiktig implementering av bemanningsdirektivets regler om löner och anställningsvillkor skulle kunna innebära ett slut på den svenska modellen, åtminstone för bemanningsbranschens del.

Bemanningsföretagen påpekade för arbetsmarknadsutskottet att bemanningsdirektivets krav på särskilt skydd för bemanningsanställda är skrivet för andra länder med ett svagare skydd för bemanningsanställda. I Sverige finns redan det skydd för bemanningsanställda som direktivet kräver, anser Bemanningsföretagen.
Rasera gärna hindren

Bemanningsdirektivet innehåller också en uppmaning från EU att se över de hinder som finns för bemanningsbranschen, som ett led i att erkänna branschen. I Sverige har Bemanningsföretagen identifierat fyra områden där branschen och dess anställda diskrimineras på ett otillbörligt sätt, nämligen a-kassan, undantaget i 38 paragrafen andra stycket medbestämmandelagen, varselreglerna i främjandelagen och karenstid vid egen uppsägning i arbetsförmedlingslagen.

Utskottets ledamöter visade stort intresse både för branschens förhållanden och för vår syn på bemanningsdirektivets innehåll.

Unik i Europa

Mötet inleddes av Henrik Bäckström som informerade arbetsmarknadsutskottet om den svenska bemanningsbranschen, en bransch som idag är fullt integrerad och därmed unik i ett europeiskt perspektiv.

Gunnar Järsjö berättade att alla anställda har lön även när de inte är uthyrda. Tjänstemän har rätt att säga nej till uppdrag utan att det påverkar anställningsförhållandet.

Från arbetsmarknadsutskottet deltog ordföranden Hillevi Engström (m), vice ordföranden Berit Högman (s), åtta ordinarie ledamöter, två suppleanter och kanslichefen Gunilla Upmark.

Från Bemanningsföretagen kansli deltog bland andra förbundsdirektör Henrik Bäckström, förbundsjurist Gabriella Sebardt och förhandlingsansvarig Gunnar Järsjö. Deltog gjorde även Lars Forseth, ordförande i Bemanningsföretagen och Nordenchef för Manpower, och Hans-Peter Lindqvist, förbundets vice ordförande och vd för Adecco.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, näringsminister Maud Olofsson och näringsutskottets ordförande Karin Pilsäter har ännu inte tackat ja till möte om bemanningsdirektivet.