Seminarier om bemanningsdirektivet

Gothenburg International Workshop on
The representation of Agency Workers in Europe

Vid ett seminarium på Göteborgs Universitet den 1 oktober diskuterades hur bemanningsbranschen fungerar i olika länder och vad som kommer att hända när Bemanningsdirektivet blir ett gemensamt regelverk för hela Europa. Vid seminariet deltog forskare och arbetsmarknadens parter från flera europeiska länder.
Uthyrning av arbetskraft

Gränsöverskridande företeelse – gränsöverskridande reglering?

Vid en konferens mellan arbetsmarknadens parter den 10 september på Juridiska institutionen på Stockholms Universitet diskuterades direktivförslaget av forskare under ledning av jur dr Kerstin Ahlberg, en av författarna till boken Transnational Labour Regulation. Läs mer i Lag och Avtal.