Regeringen kritiseras till EU

Bemanningsföretagen har i brev till EU-kommissionen framfört kritik mot den svenska regeringens hantering av implementeringen av bemanningsdirektivet i Sverige.

Översynen av restriktioner är bristfällig, likaså den rapportering av befintliga restriktioner som regeringen skickat in till EU.

Inga åtgärder för att komma tillrätta med den omotiverade särbehandlingen i lagar och kollektivavtal föreslås heller.

Läs brevet till EU-kommissionen