Omsättningsminskning i Europa

Omsättningen i bemanningsbranschen i Europa totalt minskade med 9,2 procent september 2012 jämfört med september 2011. Det blir nionde månaden i rad som branschen minskar jämfört med samma månad året innan.

Största minskningen i omsättning uppvisar Italien med -11,6 procent, därefter kommer Frankrike med -11,5 procent och Tyskland med -10 procent.

Minskningen var något mindre i Belgien (-6,9 procent) och Nederländerna (-4 procent).

Schweiz uppvisade som enda land en omsättningsökning för september, +0,4 procent.

I Norge ökade omsättningen tredje kvartalet 2012 med 6,3 procent jämfört med tredje kvartalet förra året.

AGENCY WORK BUSINESS INDICATOR