Ny broschyr för kunder

Bemanningsföretagen har tillsammans med Almega tagit fram en ny broschyr om hur man väljer omställningsleverantör inom ramen för TRR och omställningsförsäkringen Svenskt Näringsliv/PTK.

Det senaste omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK gäller sedan den 1 januari 1998 och har gjort det möjligt att välja annan omställningsleverantör än TRR. Detta avspeglas i paragraferna 11, 13 och 14 i avtalet. Broschyren Att välja omställningsleverantör inom ramen för TRR Trygghetsrådet riktar sig till alla företag som säger upp på grund av arbetsbrist. Till broschyren hör tre blanketter för kunden att använda vid val av annan leverantör.