Nöjda medarbetare i branschen

Den medarbetarundersökning som genomfördes vid årsskiftet visar att fyra av fem medarbetare i medlemsföretagen är nöjda med sitt jobb och lika många känner att de är en del av kundföretagets arbetsgemenskap.

- Rapporten visar på en stolt yrkeskår som är ännu nöjdare med sin arbetsgivare och de kunder de jobbar hos än för två år sedan, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Läs hela rapporten här.