Minimalistisk implementering värnar svensk modell

Bemanningsdirektivet innehåller dels regler att bemanningsanställda ska behandlas lika som kundens anställda. Dels en uppmaning till medlemsländerna att ta bort hinder för personaluthyrning.

Undantag

När det gäller lön kan ett land ge undantag från denna likabehandlingsprincip för alla bemanningsanställda som är tillsvidareanställda och har lön mellan uppdragen. Undantag kan också göras under vissa förutsättningar när kollektivavtal finns. Ett särskilt problem är då vad som ska gälla för företag som inte har kollektivavtal.
Därför bemanningsdirektivet

Bemanningsföretag i EUs länder arbetar under mycket olika förutsättningar. Direktivet är skrivet för att råda bot på problem som finns i många EU-länder, men inte här.

Problem

För första gången någonsin bestämmer EU i bemanningsdirektivet om löner och arbetsvillkor för en bransch. Bemanningsföretagens långsiktiga arbete att skapa trygghet och affärsmässighet i branschen genom bland annat branschanpassade kollektivavtal och auktorisation för alla är förgäves. Branschens företag och anställda får inte längre rätt att som alla andra på den svenska arbetsmarknaden själva förhandla sina anställningsvillkor.

Möjligheter

Bemanningsdirektivet innehåller också uppmaning till översyn av regler som hindrar personaluthyrning. I Sverige finns fyra områden där bemanningsbranschen och deras anställda diskrimineras, som den svenska regeringen bör göra något åt.

  • Visstidsanställda i bemanningsbranschen får inte a-kassa mellan anställningarna, på samma sätt som anställda i andra branscher.
  • Ett företag som under en kort tid eller vid behov av särskild kompetens vill anlita ett bemanningsföretag måste förhandla enligt medbestämmandelagen. Det behövs inte om företaget vill anlita företag i andra branscher.
  • Arbetsförmedlingen gör i vissa fall undantag från kraven på varseltider vid driftsinskränkningar, dock inte för bemanningsföretag.
  • En anställd som sagt upp sig för att ta jobb hos ett bemanningsföretag får inte ha uppdrag hos sin förra arbetsgivare förrän efter ett halvår.

Minimalistisk implementering

Bemanningsföretagen vill ha en minimalistisk implementering och uppmanar regeringen att göra så lite som möjligt för att inte ta död på den svenska modellen.

I december 2011 ska medlemsstaterna ha gjort vad som behövs för att garantera att målet med bemanningsdirektivet uppnås.

Fördjupad information

Läs PM av Bemanningsföretagens förbundsjurist Gabriella Sebardt.