Mångfald på arbetsplatsen

Bemanningsföretagen hjälper kunderna till mångfald på arbetsplatsen. Andelen personer med utländsk bakgrund är dubbelt så många i bemanningsbranschen som på arbetsmarknaden i stort.

Det visar bland annat Pernilla Anderssons och Eskil Wadensjös forskningsrapporter:

Bemanningsföretag har inte råd att ta hänsyn till andra faktorer än kunskap och kompetens i rekryteringen. Att ta hänsyn till kön, ålder, ursprung eller religiös läggning minskar urvalet för kunden och riskerar alltid att utesluta den som är bäst lämpad vad gäller kunskap och kompetens.

Bemanningsbranschen hjälper allt fler människor att hitta rätt jobb. Men branschen har ingen önskan att nischa in sig på att bara hjälpa dem som har extra svårt att hitta jobb.

Precis som i alla branscher måste vi sprida riskerna. Bemanningsbranschen kan hjälpa långtidsarbetslösa, förtidspensionerade och funktionshindrade att få jobb, men branschen kan inte hjälpa bara dessa grupper.

Arbetsförmedlingen har tyvärr hittills bara upphandlat tjänster för att ge jobb till de grupper som är svårast att få i arbete. Arbetsförmedlingen måste börja upphandla alla typer av tjänster, inte bara de som de inte själva klarar.