Bemanningsföretagens Kritikerpris 2012

Förra året instiftades Bemanningsföretagens Kritikerpris, ett pris som delas ut till en person som genom synpunkter på bemanningsbranschen bidragit till att föra diskussionen om dess roll och utveckling framåt.

I en tid då bemanningsbranschen utvecklas starkt följer också starka åsikter.

Ibland bidrar de som kritiserar oss till en konstruktiv dialog som för diskussionen om bemanningsbranschens verksamhet framåt.

I egenskap av branschorganisation anser vi det viktigt att denna typ av dialog förs och att vi inom bemanningsbranschen är lyhörda och lyssnar när kritiken är konstruktiv. Åsiktsbrytningar skapar dynamik och utveckling.

Bemanningsföretagens kritikerpris 2012 delas ut vid Bemanningsgalan den 9 maj i Stockholm.

Nominering till Bemanningsföretagens Kritikerpris 2012

Vem som helst som kan anses att på ett konstruktivt sätt ha kritiserat bemanningsbranschen i tal eller skrift kan nomineras. Den nominerade skall vara verksam i Sverige och ha riktat konstruktiv kritik mot den svenska bemanningsbranschen.

Specifik kritik mot enskilda bemanningsföretag eller enskilda personer inom branschen faller inte inom ramen för dessa kriterier och kommer inte att behandlas då pristagare skall utses.

En jury med representanter från Bemanningsföretagen kommer att utse en pristagare bland de nominerade personerna. Juryns beslut går inte att överklaga.

För den som nomineras ska följande uppgifter lämnas:

  • Namn och organisation/företag där personen är verksam
  • Telefonnummer och mailadress där vi kan nå personen
  • Den konstruktiva kritiken mot bemanningsbranschen i sammandrag
  • Tillfällen då personen framfört kritiker
  • Namn och kontaktuppgifter till dig som nominerar

Nominering stängd

Tack för alla nomineringar! Möjligheten att nominera har nu stängt. Välkommen åter när nomineringen på nytt öppnar för att nominera 2013 års kritikerpris!