Sam Dandemar tilldelades Bemanningsföretagens Kritikerpris

Bemanningsföretagens Kritikerpris delades på onsdagskvällen ut till Sam Dandemar, egenföretagare, tidigare ombudsman inom HTF och Unionen.

Motiveringen lyder:

För att tidigt ha identifierat bemanningsbranschens förtjänster och enträget arbetat med att utveckla de bemanningsanställdas villkor, dock utan minsta tillstymmelse till överseende med uppfattade brister och fel.

– Även om vi inte alltid har samma uppfattningar är det ändå en fröjd att föra en diskussion med Sam Dandemar om branschens utveckling. Han är en mycket värdig första pristagare någonsin till Bemanningsföretagens Kritikerpris, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

– Vi är glada över att det finns personer som Sam Dandemar, som har konstruktiva synpunkter som hjälper branschen att utvecklas. Hans kritik har alltid varit saklig och nyanserad, även då han varit tuff i sina synpunkter mot bemanningsbranschen,
fortsätter Henrik Bäckström.

– Som branschorganisation tycker vi det är viktigt att vi kan föra en dialog också med de som inte alltid håller med oss och att vi är lyhörda och lyssnar när kritiken är konstruktiv. Det är den typen av åsiktsbrytningar som skapar dynamik och utveckling, och det är bra för alla, avslutar Henrik Bäckström.

Bemanningsföretagens Kritikerpris delades ut vid Bemanningsgalan på Berns den 4 maj. Priset består av ett diplom och en minnessak i glas.

För ytterligare information:

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Gabriella Sebardt
Förbundsjurist
08-762 70 35/070-684 70 35

Cecilia Malmström
pressinformatör Almega
08-762 68 95/070-345 68 95

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 420 medlemsföretag, varav 340 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.