Jobbförmedlingsmarknaden ökar igen

Henrik Bäckström gläds åt att arbetsförmedlingen kan låta arbetssökande välja jobbcoach enligt ny lag, och att uppsagda kommun- och landstingsanställda ska få professionell hjälp till nytt jobb.

Riksdagen sade 19 maj ja till ny lag om valfrihet för arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Detta innebär att Arbetsförmedlingen får möjlighet att öka valfriheten vid nyttjande av arbetsmarknadstjänster.

För den arbetssökande innebär valfriheten att själv få välja bland de företag som Arbetsförmedlingen tecknat avtal med.

- Äntligen får den arbetssökande möjlighet att själv välja vem som ska hjälpa till nytt jobb, precis som ungdomar får välja gymnasieskola och äldre välja hemvårdare, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Nytt omställningsavtal ger hjälp åt fler

Därtill har Sveriges Kommuner och Landsting och facket Kommunal kommit överens om ett omställningsavtal för kommun- och landstingsanställda. Det innebär att uppsagda får professionell hjälp till nytt jobb.

De flesta andra grupper på arbetsmarknaden – privatanställda arbetare och tjänstemän, statligt anställda, anställda inom kultursektorn och anställda inom kooperationen – har redan tillgång till sådan hjälp.

Kärnfråga

Bemanningsföretagens medlemsföretag är redan idag de största leverantörerna när det gäller personallösningar. Kunderna är andra företag, kommuner, myndigheter, trygghetsråd och inte minst Arbetsförmedlingen som redan idag handlar upp jobbcoachningstjänster.

Omställningsföretag, bemanningsföretag och rekryteringsföretag har sin kärnverksamhet på personalförsörjningsområdet och lång erfarenhet av att jobba med såväl coachning som matchning på arbetsmarknaden.

- Att ge möjlighet för flera jobbsökande att fritt välja vem som ska hjälpa till nytt jobb har varit en prioriterad fråga inom branschen i flera år, säger Henrik Bäckström.

- Eftersom marknaden för omställningstjänster ständigt ökar och många nya företag startar har även behovet av att kvalitetssäkra tjänsteutbudet blivit aktuellt. Därför införde vi i år en auktorisation för omställningsföretag, avslutar Henrik Bäckström.

Läs mer om omställningsauktorisationen.