Gilla Jobbet!

Den 24 – 25 oktober arrangerar Prevent och Afa, som båda ägs av arbetsmarknadens parter, en mötesplats på Stockholmsmässan i Älvsjö. Gilla jobbet syftar till att inspirerar till ett gott arbetsliv och skapa engagemang i arbetsmiljöfrågor.

Här kommer det finnas seminarier om ledarskap, rehabilitering systematiskt arbetsmiljöarbete med mera. Evenemanget riktar sig till chefer, HR-personal och arbetsmiljöansvariga men även till skyddsombud. Det finns säkert seminarier som inspirerar dig!

Läs mer och anmäld dig här.