Förslag till lag om uthyrning av arbetstagare

Regeringen har den 5 juli beslutat lägga fram ett förslag till lag om uthyrning av arbetstagare och därigenom genomföra bemanningsdirektivet i svensk rätt.

Efter att ha granskats av lagrådet (lagrådsremiss) kommer lagförslaget att överlämnas till riksdagen för beslut (proposition). Detta sker under hösten och den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Bemanningsföretagen följer givetvis lagstiftningsprocessen och kommer att återkomma med analyser av innehållet och dess innebörd för förbundets medlemmar och deras kunder.

Läs lagförslaget här.