EU-kommissionen kritiserar Sverige

EU-kommissionen har kommit med ett så kallat motiverat yttrande till Sverige för att Sverige underlåtit att implementera Bemanningsdirektivet. Direktivet skulle varit implementerat senast den 5 december förra året. Sverige har två månader på sig att svara kommissionen. Om svaret inte är tillfredsställande kan kommissionen väcka talan i EU-domstolen.

Läs EU-kommissionens brev till Sverige.