Det här gör vi för att förbättra a-kassan för Bemanningsföretag

Bemanningsföretagen samverkar med alla centrala aktörer - politiker, departement, myndigheter, fackförbund och a-kassor.

Vi jobbar systematiskt med utbildningsinsatser och gemensamma utvecklingsprojekt. Vi deltar också i riksdagsutfrågningar, forskarseminarier och politiska konferenser.

Vi genomför också en serie utbildningar för samtliga handläggare på a-kassorna. Utbildningen omfattar information om branschens utveckling, om Bemanningsföretagens auktorisation och branschens etiska regler. Den omfattar också anställningsformer och andra regler i branschens kollektivavtal. Vad gäller när bemanningsföretag anställer och när företag säger upp medarbetare?