Bemanningsföretagen tar avstånd från våld och kriminalitet

Lena Martinell Åkerblom

I media idag har man kunnat läsa om ett fall där en fackföreningsrepresentant misshandlats och hotats för att ta tillbaka krav gentemot ett bemanningsföretag. Från branschorganisationens sida tar vi givetvis avstånd från sådant beteende och tycker att det är förkastligt.

I det pressmeddelande som fackföreningen SAC skickade ut om händelsen påstår man att bemanningsföretag inte har kollektivavtal, slarvar med löneutbetalningar med mera. Bemanningsföretagens medlemmar har alla kollektivavtal och har granskats och godkänns först då de uppfyller ett antal krav.  

- Det är tråkigt att påstått kriminellt handlande förknippas med bemanningsföretag, när roten till det onda högst troligt finns på annat håll i samhället, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen.