Auktorisationsutbildning 8 november

Välkommen att anmäla dig till auktorisationsutbildningen den 8 november i Stockholm. I villkoren för auktorisation och medlemskap ingår att minst en person i ledande ställning ska genomgå Bemanningsföretagens auktorisationsutbildning.

Medlemsnyhet.  Läs mer och anmäl dig här