Auktorisationsutbildning 13 september, Stockholm

Nu är det hög tid att anmäla sig till auktorisationsutbildningen den 13 september i Stockholm. I villkoren för auktorisation och medlemskap ingår att minst en person i ledande ställning ska genomgå Bemanningsföretagens auktorisationsutbildning.

Medlemsnyhet.  Läs mer och anmäl dig här.